ปธ.สนช.เตรียมทูลเกล้าฯ 5 ป.ป.ช.ใหม่

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2558 เวลา 12:50 น.

ปธ.สนช.เตรียมทูลเกล้าฯ 5 ป.ป.ช.ใหม่

“พรเพชร” แจง “สนช.” ไม่มีหน้าที่เลือกประธานป.ป.ช.คนใหม่ เพียงแค่นำรายชื่อ 5ป.ป.ช. ขึ้นทูลเกล้าเท่านั้น

วันที่  2 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ยังไม่สามารถตั้งประธานป.ป.ช.คนใหม่ได้ว่า หน้าที่ในการเลือกประธานกรรมการป.ป.ช. เป็นหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ช. ไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานวุฒิสภา วุฒิสภามีหน้าเพียงนำรายชื่อคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหม่ขึ้นกราบบังคมทูล เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการสรรหา ประธานป.ป.ช.คนใหม่เป็น โดยป.ป.ช.เองมีคณะกรรมการทั้งหมด 9 คน แต่เวลานี้พ้นจากตำแหน่ง 5 คน จึงเหลือกรรมการ 4 คน และต่อมากรรมการสรรหาป.ป.ช.ได้สรรหาบุคคลใหม่มาแทน 5 คนที่ว่างไปได้แล้ว แต่มาวันนี้ได้เกิดปัญหากับป.ป.ช.ว่า จะเลือกประธานคนให้ได้อย่างไร กฎหมายเขียนไม่ชัดเจน จะชัดเจนตรงที่ว่าหากมีการเลือกกรรมการใหม่ทั้ง 9 คนแล้วจะต้องทำอย่างไรเท่านั้น แต่ตอนนี้มีกรรมการเก่าเหลือ 4คน

“ผมได้รับแจ้งจากทางป.ป.ช.ว่าการจะเลือกประธานป.ป.ช.คนใหม่ ต้องรอให้กรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหม่ครบ แล้วจึงจะมีการเลือกประธานป.ป.ช. เมื่อได้ทราบเรื่อง ผมก็ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจากจะดำเนินการเสนอเพื่อโปรดเกล้า ผู้ได้รับการสรรหา 5 คนเป็นกรรมการป.ป.ช.ต่อไป” นายพรเพชร กล่าว และว่าอำนาจหน้าที่ ของผมไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลือก หรือดำเนินการ คัดเลือกประธานป.ป.ช. หรือประธานองค์กรอิสระอื่นๆ ใดทั้งสิ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ