กรธ.เล็งเปิดช่องอุทธรณ์ต่อที่ประชุมศาลฎีกานักการเมือง

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 17:07 น.
กรธ.เล็งเปิดช่องอุทธรณ์ต่อที่ประชุมศาลฎีกานักการเมือง
กรธ. เล็งเปิดช่อง อุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ภายใน 30 วัน หากมีข้อกฎหมายหรือหลักฐานใหม่

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กรธ.​ได้พิจารณาบทบัญญัติในหมวดศาล ในส่วนบททั่วไป และศาลยุติธรรม โดยกำหนดหลักการในบททั่วไป เช่น การพิจารณาพิพากษาคดี การจัดตั้งศาล และการถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นต้น ซึ่งมุ่งเน้นให้ศาลมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติ รวมถึงพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และอำนาจของศาลยุติธรรม

นอกจากนี้ ในส่วนของ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้เปิดช่องทางให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน หลังมีคำพิพากษา เฉพาะในเรื่องข้อกฎหมายหรือมีหลักฐานใหม่สำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปคดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น

นายชาติชาย กล่าวว่า  สำหรับประเด็นที่มาและจำนวนของสมาชิกวุฒิสภา นั้น ที่ประชุมยังยังไม่ได้ข้อสรุปใด แต่ยังคงคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้สมาชิกที่เป็นผู้รู้และผู้ใหญ่ของสังคม ที่จะมาทำหน้าที่กลั่นกรองกฏหมาย โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  ซึ่งเบื้องต้นแนวทางการเลือกตั้งตรงนั้นคงเป็นทางเลือกสุดท้าย ส่วนจะเป็นการคัดสรรด้วยวิธีใดหรือเลือกตั้งทางอ้อมอย่างไร เป็นเรื่องที่กรธ.จะพิจารณาต่อไป ​

ทั้งนี้ ในวันพฤหัสที่ 19 พ.ย.  ที่อาคารรัฐสภา2 ได้มีการจัดการสัมมนาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในการสัมนา คณะอนุกรรมการการรับฟังความคิดเห็นได้มีการเชิญชวนกลุ่มบุคคลที่สนใจ ให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมอง และอุดช่องโหว่ให้มีมาตราการกลไกต่อร่างรัฐธรรมนูญ