นายกฯถึงฟิลิปปินส์ร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 08:59 น.
นายกฯถึงฟิลิปปินส์ร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก
นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางถึงฟิลิปปินส์ ร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 23 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเอสเอ็มอี การสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภริยา และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ  นินอย อาคีโน กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้ว เมื่อเวลา 19.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเวลาเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกรรมาธิการด้านการศึกษาระดับสูงของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับ

โดยนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 23 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับผู้นำกลุ่มประเทศเอเปก 21 ประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน โดยการประชุมในปีนี้จัดในหัวข้อ “การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น” ซึ่งจะมีการหารือในประเด็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME การพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก เพื่อนำเสนอนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ SME เป็นวาระแห่งชาติ การพัฒนานวัตกรรม และนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล รวมถึงย้ำความมุ่งมั่นของไทย ในการสร้างความเจริญเติบโตที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และแนวทางพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้หารือทวิภาคีกับผู้นำจากหลายประเทศ เช่น ประประธานาธิบดีโคลอมเบีย นายกรัฐมนตรีของรัสเซีย นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี และผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศในด้านต่างๆ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การประชุมเอเปกครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของไทย ในการนำเสนอและปรับมาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจและ SME ให้สอดคล้องกับแนวทางของประชาคมโลก รวมถึงหารือเพื่อเร่งกำจัดอุปสรรค ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน และนำพาประเทศและประชาคมเอเปคไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติต่อไป