เปิดรายชื่อ 200 สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูป

วันที่ 05 ต.ค. 2558 เวลา 17:06 น.
เปิดรายชื่อ 200 สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูป
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำนวน 200 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/3.PDF