“วัชระ” จี้ สปช. ไม่รับร่างรธน.

วันที่ 04 ก.ย. 2558 เวลา 15:30 น.
“วัชระ” จี้ สปช. ไม่รับร่างรธน.
“วัชระ” จี้ สปช. ไม่รับร่างรธน. ตั้งฉายา "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอุนจิของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ"

วันที่ 4 ก.ย. ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาลงมติร่างรัฐธรรมนูญนั้น ตนขอเรียกร้องให้สมาชิก สปช.ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้ ด้วยเหตุผลดังนี้ คือ 1.เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของ รัชกาลที่ 7 ที่ระบุว่า "ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดฯ"

2.ขัดกับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ระบุว่าจะไม่ใช้กฎหมายทำให้เกิดความขัดแย้ง อีกทั้ง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพูดชัดเจนว่ายังบกพร่อง เพราะไม่มีบทบัญญัติใดที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน และ นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ระบุว่ามีการเขียนตัดอำนาจไต่สวนของ ป.ป.ช.ทำให้การตรวจสอบทุจริตไม่สามารถทำได้

3.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้เหตุผลขัดค้านไว้อย่างชัดเจน 4.ไม่ได้แยกอำนาจการสอบสวนออกจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ตามข้อเสนอของ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิก สปช.และ 5.ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) บังคับให้รัฐมนตรีให้ดำเนินการตาม

นายวัชระ กล่าวว่า ตนขอตั้งฉายาว่า "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอุนจิของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ" และเห็นว่า สปช.ควรจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะสิ่งที่ร่างนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่อย่างไร ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่ใช่แล้วแต่ชะตากรรมอย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวไว้

"หากตนเห็นแก่ตัวก็ควรจะปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่าน เพื่อมีการเลือกตั้งโดยเร็วแต่ ตนไม่มีความประสงค์อย่างนั้น ต้องการให้กติกาของประเทศเป็นไปอย่างยุติธรรม จะเลือกตั้งช้าออกไปก็ไม่เป็นไร" นายวัชระ กล่าว