"อภิสิทธิ์" แนะปรับครม.อย่ายึดเรื่องคน

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 16:07 น.
"อภิสิทธิ์" แนะปรับครม.อย่ายึดเรื่องคน
"มาร์ค" แนะปรับครม.ยึดที่งานอย่าเอาคนเป็นตัวตั้ง ห่วงดึงนักการเมืองร่วมยิ่งสร้างปัญหา 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า การแสปรับครม.ด้านเศรษฐกิจ น้ัน ต้องยอมรับว่างานด้านเศรษฐกิจน่าเห็นใจ เพราะมีปัจจัยที่เป็นลบอยู่หลายตัว และเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงยาก แต่ว่าต้องยอมรับความอึดอัด หรือความไม่พอในแง่ผลงานทางด้านงานเศรษฐกิจนั้นมี โดยเฉพาะในชนบทที่ประชาชนไม่มีกำลังซื้อ และควรเร่งงาน ที่จะทำช่วยทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อ  เราไปคาดหวัง เรื่องส่งออกหรือปัจจัยอื่นไม่ได้ ก็จะต้องมาทำอย่างไรให้ประชาชนในชนบท โดยเฉพาะเกษตรกรมีเงินหมุนเวียน น่าจะเป็นภารกิจสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การปรับครม. ควรเน้นมุ่งเรื่องงานในเชิงบริหาร เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่เป็นความคาดหวังของประชาชนมากกว่า อย่าไปให้น้ำหนักว่าเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ใช่พรรคการเมือง เพราะถ้ามีเรื่องนักการเมืองเข้าไปก็จะเป็นการไปเพิ่มปัญหาทางการเมืองขึ้นมาอีก ถ้าจะไม่ปรับบุคล ก็อยากให้นายกฯประกาศเลยว่าไม่ปรับ แล้วเร่งเดินหน้าทำงาน

"อย่าไปยึดเรื่องคน ให้ยึดเรื่องงานจะดีกว่า และถ้ามีความจำเป็นต้องปรับคนแล้วให้งานดีขึ้นท่านก็ต้องปรับ ถ้าเปลี่ยนคนแล้วงานยังเหมือนเดิมก็ไม่ควรเปลี่ยน ถ้าพูดรวมๆลักษณะแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ยังเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเกินไป ไปเกรงปัญหาเรื่องประชานิยมจนเกินไป ความจริงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องเป็นประชานิยม ยังเป็นแบบอนุรักษ์นิยมได้ ถ้ามีวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีงานบางด้านที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบจริงที่เกิดกับประชาชนระดับล่างเพราะอาจจะเป็นความเชื่อในเรื่องกลไกตลาดบ้างสุดท้ายไม่ได้เข้ามาดูแลให้ประชาชนสามรรถที่จะมีกำลังซื้อหรือไม่ต้องไปตกในภาวะที่มีหนี้สินสูง ในเรื่องภัยแล้งรัฐบาลต้องมีความชัดเจนเลยว่า จะชดเชยประชาชนอย่างไร การไปให้รีรอหรือชะลอเป็นการไปสร้างภาระให้ประชาชนได้" นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า