กมธ.ยกร่างฯถก3วันพิจารณาปฏิรูป-บทเฉพาะกาล

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 13:22 น.
กมธ.ยกร่างฯถก3วันพิจารณาปฏิรูป-บทเฉพาะกาล
กมธ.ยกร่าง แจงสัปดาห์นี้ประชุมจันทร์-พุธ ถกปฏิรูป บทเฉพาะกาล บันทึกเจตนารมณ์

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการ(กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ  กล่าวว่า ​ ในสัปดาห์นี้ ​ที่ประชุมกมธ.ฯ จะประชุมกัน 3 วัน คือ วันจันทร์ ถึงวันพุธ ส่วนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นจะหยุดเพราะอยู่ในช่วงของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ซึ่งช่วงนี้ยังพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่ค้างอยู่รวมทั้งการปฏิรูปในเรื่องที่คณะทำงาน ที่มี นพ.ชูชัย ศุภวงศ์  ดำเนินการประชุมอยู่  ​และทยอยพิจารณาในบทเฉพาะกาล และบันทึกเจตนารมณ์ควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนเจตนารมณ์ได้พิจารณาไปได้ประมาณ 70 มาตรา  

ทั้งนี้ ในเจตนารมณ์ดังกล่าวนั้นได้กำหนดหลักประกันที่จะทำให้บันทึกเจตนารมณ์มีผลบังคับใช้ คือ จะเขียนไว้ในบทเฉพาะกาล ว่า หากมีปัญหาต่อการตีความ หรือการเขียน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายทั่วไป ต้องนำรายละเอียดและยึดถือเจตนารมณ์ไปพิจารณาโดยให้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำไปพิจารณา ทั้งนี้ อนุ กมธ.ฯ ที่ทำเรื่องเจตนารมณ์นั้นได้พิจารณาเนื้อหาอย่างรอบคอบ และเมื่อทำเสร็จแล้วจะส่งให้กมธ.ยกร่างฯ เห็นชอบในรายละเอียดต่อไป

นายคำนูณ กล่าวว่า ประเด็นกรรมการยุทธศาสตร์และการสร้างความปรองดอง ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพราะต้องพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา แม้ในหลักการจะยึดตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไว้เป็นหลักแล้วก็ตาม   ทั้งนี้ในรายละเอียดการทำหน้าที่หรือโครงสร้างของกรรมการยุทธศาสตร์นั้น ที่จะกำหนดไว้ในกฎหมายประกอบหรือไว้ในกฎหมายฉบับใดนั้นก็ยังไม่มีข้อสรุปเช่นกัน 

นอกจากนี้ ​มีประเด็นที่กมธ.ยกร่างฯ ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วย คือกรณีที่ ครม. กำหนดให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อทำยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ด้วย ที่ต้องพิจารณาว่าจะเขียนในร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องอย่างไรบ้าง   อีกทั้ง ในส่วนของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ก็ต้องเคลียร์เพราะก่อนหน้านี้กมธ.ฯ ได้เขียนให้อยู่ในร่างรัฐธรรมนุญ แต่เมื่อรัฐบาลนำชื่อไปใช้ต้องพิจารณาปรับปรุง ​​

นายคำนูณ กล่าวว่า ไม่ได้มองว่ากระแสการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมามีเบื้องหลังต้องการต่อรองให้ปรับแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นที่มาสว.  แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว กำหนดให้รับฟังความเห็นของสาธารณะทั่วไป หากความเห็นใดมีความจำเป็น ที่ประชุมอาจนำมาพิจารณาได้ แต่ประเด็นของสว. นั้นยังไม่มีผู้ใดเสนอให้พิจารณา

ทั้งนี้ อยากให้สปช. ใช้วิจารณญาณ อ่านและดูเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากรับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ชั่วคราว กำหนดว่าเมื่อกมธ.ยกร่างรัฐธรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สปช. ในวันที่ 22 ส.ค. แล้ว สปช. มีเวลา 15 วันที่จะอยู่กับเนื้อหาและร่างรัฐธรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามกมธ.ฯ พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

ในทางทฤษฎีก่อนจะถึงวันที่ 22 ส.ค. ร่างรัฐธรรมนูญสามารถปรับแก้ไขได้ แต่ในทางปฏิบัติกมธ.ฯ จะไม่ปรับแก้ในสาระสำคัญที่พิจารณาตกผลึกไปแล้วเว้นในกรณีที่สำคัญจริงๆ และมีเสียงหรือความเห็นที่ออกมาต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ หากมีโอกาสปรับได้ที่เป็นมาตราที่ไม่กระทบสาระสำคัญของบทบัญญัติก็สามารถทำได้