นายกฯลงพื้นที่พิษณุโลกย้ำใช้กม.สร้างความเท่าเทียม

วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 18:53 น.
นายกฯลงพื้นที่พิษณุโลกย้ำใช้กม.สร้างความเท่าเทียม
นายกฯลงพื้นที่ อ.พรหมพิราม หลังถกครม.ที่เชียงใหม่ ย้ำใช้กฎหมายสร้างความเท่าเทียมให้ประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก หลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกฯได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลว่า การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพิษณุโลก มีลุ่มน้ำ ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมประมาณ 325,000 ไร่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เสียสละให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่แก้มลิง หรือ พื้นที่รับน้ำ  อย่างไรก็ตามอยากขอเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ จากเดือนพฤษภาคม เป็น 1 เม.ย. เพื่อให้ทำการเกษตร หรือทำการเก็บเกี่ยวได้ทัน ก่อนที่จะรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก

ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าว 21 โครงการ งบประมาณ 649ล้านบาท

ขณะที่นายกรัฐมนตรี กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับว่า ส่วนตัวจะต้องเดินทางไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใคร เพราะถือว่าเป็นแผ่นดินไทย  ซึ่งทุกอย่างกำลังเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศ แต่ขณะนี้มีความพยายามนำหน่วยงานอื่น องค์กรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในประเทศ แล้วคนไทยตัดสินกันเองไม่ได้หรืออย่างไร ซึ่งคนไทยต้องกำหนดอนาคตของตัวเอง

ส่วนปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ขาดแคลนน้ำ แนวทางการแก้ปัญหา จะต้องปรับโครงสร้างการเกษตรใหม่ทั้งระบบ ลดต้นทุนการผลิต และให้ความสำคัญ กับการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การรวมตัวกับอาเซียนเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการปลูกข้าวเพื่อกำหนดราคาขายในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พบว่าพื้นที่ชลประทาน คลองส่งน้ำ 3,000 กว่าแห่งชำรุดทั้งหมด ซึ่งกำลังนำกลับมาพิจารณาจะซ่อมแซมอย่างไร

นายกฯเน้นย้ำจะทำให้ประชาชนมีความเท่าเทียมด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายที่ประชาชนได้ประโยชน์ แต่หากทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง ก็ไม่ต้องใช้กฎหมาย แต่หากวันนี้ยังทะเลาะกันอีก ก็จะไม่มีกฎหมายใดจะสามารถแก้ปัญหาได้อีกแล้ว อย่างที่มีการปลุกระดม เพื่อขับไล่ตนเอง แต่หากตนเองไม่อยู่ใครจะมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งไม่รักไม่ชอบตนเองไม่ว่า แต่ขออย่าเกลียดประเทศไทย