กมธ.ยกร่างฯเพิ่มมาตรการคุ้มครองสื่อ

วันที่ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 21:47 น.
กมธ.ยกร่างฯเคาะเพิ่มมาตรการคุ้มครองสื่อ แต่แขวนปมพลเมืองถือครองกิจการโทรคมนาคม

นายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญคนที่สอง กล่าวภายหลังการประชุมกมธ.ยกร่างฯว่า ที่ประชุมได้พิจารณาผ่านไปได้ 2 มาตราเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ในมาตรา 49 ว่าด้วยพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชน ได้ปรับแก้เล็กน้อยเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิการโดยเปลี่ยนเป็น สวัสดิภาพของบุคคลแทน ส่วนมาตรา 50 ว่าด้วย คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ประชุมได้รอการพิจารณาไว้ก่อนเนื่องจากมีผู้เสนอให้ตัดวรรคท้าย ที่ว่าด้วย เจ้าของกิจการตามมาตรานี้ต้องเป็นพลเมืองและต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจมีผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 48  ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เนื่องจากกังวลว่าหากบัญญัติดังกล่าวไว้อาจขัดต่อข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการของไทยชุดที่ 8 ว่าด้วยการเปิดให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถดำเนินการลงทุนด้านโทรคมนาคมในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นได้ไม่เกิน70 %

นายมานิจ กล่าวว่า ดังนั้นหากบัญญัติถ้อยคำดังกล่าว ที่ให้ พลเมือง หมายถึง คนสัญชาติไทยอาจทำให้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวได้ นอกจากนั้นต้องพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานปรับกฎหมายตามข้อตกลงของอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้รอบคอบด้วยก่อนที่จะตัดสินใจพิจารณาในการปรับปรุงเนื้อหาหรือทำตามข้อเสนอของผู้ที่เสนอมา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต