นายกฯถึงเมียนมาร่วมประชุมสุดยอด ACMECS

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 เวลา 21:28 น.
นายกฯถึงเมียนมาร่วมประชุมสุดยอด ACMECS
นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงเนปยิดอ พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเนปยิดอ (เวลาที่กรุงเนปยิดอช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 30 นาที) เพื่อเข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 6 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 2558 เมื่อเดินทางถึง ดร. ตัน อ่อง รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเมียนมา และภริยา รอให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยัง Banquet Hall ศูนย์การประชุม Myanmar International Convention Centre(MICC) เพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) ซึ่งประธานาธิบดีเมียนมาและภริยาเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) แก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ACMECS

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือ ACMECS เป็นความคิดริเริ่มของไทย โดยตั้งขึ้นเมื่อปี ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ทั้งนี้ เป็นเวทีหารือเฉพาะของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน  สร้างโอกาสการจ้างงาน และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก  ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม