วิป3ฝ่ายลุยแก้รธน. 6ประเด็นสมานฉันท์

วันที่ 24 ก.ย. 2552 เวลา 12:20 น.
โพสต์ทูเดย์ — วิป 3 ฝ่ายเห็นชอบแก้รธน. 6 ประเด็น แต่ยังเห็นต่างในเรื่องวิธีการ นัดถกใหม่วันนี้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม (วิป) รัฐบาล แถลงหลังประชุมร่วมวิป 3 ฝ่าย รัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา วานนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนรูปแบบจะหารือนอกรอบกันใหม่ในวันนี้ เพื่อทำข้อสรุปนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับ 6 ประเด็นที่จะมีการแก้ไข ประกอบด้วย 1.มาตรา 237 เรื่องยุบพรรคการเมือง 2.มาตรา 93-98 ที่มาของสส. ให้กลับไปใช้วันแมนวันโหวต 3.มาตรา 111-121 ที่มาของสว. ให้มาจากการเลือกตั้งทั้ง 200 คน 4.มาตรา 190 เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญา 5.มาตรา 265 ให้สส. ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ และ 6.มาตรา 266 ให้ สส.และสว. สามารถนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดได้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า วิปแต่ละฝ่ายเห็นแตกต่างกัน โดยฝ่ายรัฐบาลเสนอการแก้ไข 6 ประเด็น โดยให้ทำเป็น 6 ร่าง ขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และแก้ 6 ประเด็นโดยทำเป็นร่างเดียว

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากสหรัฐวานนี้ว่า เมื่อกลับไปคงได้มีการพูดคุยกัน และการช่วยกันคิดขณะนี้แตกต่างกันมาก ก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้ไปดูว่าทางเลือกที่มีหลากหลาย และเชื่อว่าไม่ขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทย