ชาติพัฒนาส่งตัวแทนร่วมสัมมนาปฏิรูปการเมือง

วันที่ 14 พ.ค. 2558 เวลา 16:18 น.
ชพน. ส่ง ตัวแทน ร่วมวงสัมมนาปฏิรูปการเมือง พร้อมเสนอ การตรวจสอบการทุจริตอย่างเสมอภาค หนุน ทำประชามติ

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา โฆษกพรรคชาติพัฒนา(ชพน.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เชิญผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 15 พ.ค.นี้ว่า พรรคจะเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ซึ่งจะส่งตัวแทนพรรคคือ นายปิยะชนก ลิมปะพันธุ์ กรรมบริหารพรรค และอดีตสมาชิกวุฒิสภา และ นายกริชชัย อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา โดยพรรคจะเสนอแนะความคิดเห็น ที่สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันที่เคยให้ไว้กับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้แล้ว อาทิ เรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่ควรกระทำอย่างเสมอภาค และต้องอยู่ภายใต้บทลงโทษที่เท่าเทียม ทุกตำแหน่ง ทุกองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต ทั้งนี้พรรคจะส่งข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญไปยัง กมธ. ภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้

อย่างไรก็ตามพรรคชาติพัฒนามีนโยบายที่จะสนับสนุนการปฏิรูปของประเทศชาติอยู่แล้ว ซึ่งหากได้รับเชิญจากองค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีการปฏิรูปไปในทางที่ดีขึ้น พรรคก็พร้อมที่จะเข้าร่วมเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อชาติในอนาคต ขณะที่เรื่องการทำประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญนั้น ตนเห็นด้วยเนื่องจากการเขียนร่างรัฐธรรมนูญออกมาก็เพื่อประชาชน ดังนั้นการถามความเห็นประชาชนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดี