ศปป.จ่อเชิญ นักวิชาการ-นักการเมืองคุยอีกรอบ

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 21:38 น.
ศปป.จ่อเชิญ นักวิชาการ-นักการเมืองคุยอีกรอบ
ผบ.ทบ. เผย ศปป.เตรียม เชิญ "นักวิชาการ -นักการเมือง" คุยสร้างสรรค์อีกครั้ง วอนอย่าตกใจ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ได้เคยเชิญนักวิชาการ นักการเมือง และกลุ่มการเมืองต่างๆ เพื่อพูดคุยอีกครั้งว่า  ตนคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์มาก โดยทางนายกฯ และรองนายกฯ ได้ทราบเรื่องแล้ว ในเบื้องต้นฝ่ายต่างๆ ก็ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ บางสิ่งบางอย่างก็เป็นความเห็นของแต่ละท่าน อาจจะดี หรือไม่ดีก็ว่ากันไป  แต่คิดว่าช่องทางนี้จะเป็นช่องทางให้ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ได้มีโอกาสแสดงออก

อย่างไรก็ตามการแสดงออกในกรอบที่จัดให้ก็เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เพราะจะดีกว่าไปแสดงความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์ในสถานที่ต่างๆ  ในการจัดเวทีของตนเอง ตลอดจนออกมาตามสื่อมวลชนที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนัก ดังนั้นตามที่ ศปป.เปิดเวทีดังกล่าว ก็เป็นช่องทางในการพูดคุย โดยทางเจ้าหน้าที่จะรวบรวม และจะนำไปประโยชน์ต่อไปได้ 

"ผมจะพยายามจัดให้มีเวที พูดคุยอย่างนี้ต่อไป แต่อาจจะเว้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ควรนานเกินไป เพราะเรื่องราวต่างๆ จะมีระยะเวลาที่เหมาะสม  ผมก็ขอความร่วมมือล่วงหน้า ถ้ามีการเปิดเวทีแบบนี้อีก ก็อย่าไปตกใจ ซึ่งครั้งที่แล้วรู้สึกว่าตกใจกัน เพราะไม่ได้ชี้แจงล่วงหน้า เนื่องจากให้เจ้าหน้าที่ไปบอกเจ้าตัวที่ถูกเชิญ เพราะกลัวการสื่อสารที่ผิดพลาด บางที่เจ้าตัวอาจไม่ได้รับการติดต่อโดยตรง แต่จะมีเจ้าหน้าที่มารับเรื่อง ทางเราต้องการให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อมาพูดคุยกัน"พล.อ.อุดมเดชกล่าว