ครม.ตั้งทูตไทยในออตตาวาเป็นผู้แทนประจำICAO

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 19:50 น.
ครม.มีมติตั้งเอกอัครราชทูตไทยในกรุงออตตาวา เป็นผู้แทนถาวรไทยประจำ ICAO 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) โดยตำแหน่ง จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข

พร้อมกันนี้  มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นผู้แทนถาวรไทยประจำ ICAO ต่อไป