บวรศักดิ์เสนอใช้รธน.อย่างน้อย5ปีค่อยแก้ไข

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 14:32 น.
บวรศักดิ์เสนอใช้รธน.อย่างน้อย5ปีค่อยแก้ไข
"บวรศักดิ์" เสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญ 5ปีค่อยแก้ไข หนุนตั้งกลุ่มการเมือง เปิดโอกาสคนมีศักยภาพลงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่มีการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแล้ว หลังจากนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสปช.ยื่นญัตติคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมาถึงกมธ.ยกร่างฯในวันที่ 25 พ.ค.นี้ จากนั้นในวันที่ 1-6 มิ.ย. จะได้เชิญผู้ขอแปรญัตติแก้ไขมาชี้แจงต่อกมธ.ยกร่างฯ และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งหากมีเวลาก็จะเชิญพรรคการเมืองมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย จึงจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายก่อนเสนอต่อไปยัง สปช.อีกครั้งเพื่อให้ลงมติในวันที่ 6 ส.ค.

ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่สามารถขยายเวลาได้การพิจารณาออกไปตามอย่างที่บางพรรคการเมืองต้องการ ซึ่งจะต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ส่วนเรื่องการเสนอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็ต้องดูเหตุผลเป็นหลัก ถ้าเหตุผลสปช.ดีกว่าก็พร้อมแก้ไข แต่ถ้าของกมธ.ยกร่างฯ ดีกว่าเราก็จะชี้แจงให้ทราบ อย่างไรก็ตาม ตนไม่ต้องการให้คณะกมธ.ยกร่างฯอยู่ต่อ แต่ให้มีคณะอื่นขึ้นมาสืบทอดงานแทน

นายบวรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ไม่เป็นความจริง ถ้าพรรคการเมืองไทยมีการบริหารภายในที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ถ้าพรรคการเมืองยังเป็นของบางคน การตัดสินใจก็จะเป็นของคนไม่กี่กลุ่ม ถ้าตนเป็นนักการเมืองก็คงกลัว แต่การปฏิรูปก็ต้องยอมสละความเคยชินทิ้งไป

"ผมอยากเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อน อย่างน้อย 5 ปีแล้วค่อยแก้ไข และถ้าบ้านเมืองเกิดความปรองดองก็อาจจะกลับมาแก้ให้พรรคการเมืองเข้มแข็งโดยมีเสียงในรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังเห็นด้วยที่ให้มีการจัดตั้งกลุ่มการเมือง ซึ่งผมก็เข้าใจว่าหลายพรรคการเมืองกลัวคนที่มีศักยภาพของพรรคตัวเองจะออกมา แต่อยากให้นึกถึงคนที่ไม่มีเงินตั้งพรรคการเมืองและต้องไปหาสมาชิกอีก 5 พัน จึงเห็นว่าควรมีกลุ่มการเมืองและจดทะเบียน โดยอาจมีเงื่อนไขน้อยกว่าพรรคการเมือง หากต่อไปมีปัญหาก็สามารถปรับแก้ไขได้ในอนาคต วันนี้อยากให้นึกถึงคนอย่างนายอลงกรณ์ พลบุตร คนแบบนี้จะไปอยู่ที่ไหน เพราะยังมีคนลักษณะนี้อีกเยอะ"นายบวรศักดิ์กล่าว 

เมื่อถามว่ากรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ตัดคณะกรรมการปรองดองในร่างรัฐธรรมนูญออก เพราะเกรงว่าจะเป็นต้นเหตุความขัดแย้ง นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ก็เป็นความเห็นของท่าน แต่ถ้าตัดเรื่องนี้ออกก็ไม่มีใครทำ ให้รัฐบาลทำก็ไม่น่าเชื่อถือ เพราะถือว่าเป็นคู่ขัดแย้ง จึงควรมีคนกลางมาทำหน้าที่

เมื่อถามว่ากมธ.ยกร่างฯจะทบทวนเรื่องที่มา ส.ว.หรือไม่ นายบวรศักด์กล่าวว่า ก็สามารถต้องทบทวนได้ แต่เรายึดหลักว่าเมื่อมีสภาที่สองนั้นต้องไม่ใช่กระจกสะท้อนขอองสภาที่หนึ่ง และสภาที่สองต้องมีความหลากหลาย ให้กลุ่มวิชาชีพต่างๆเข้าไปถึง หากไม่เขียนที่มาของ ส.ว.เช่นนี้ คิดว่ากลุ่มเกษตรกรจะเข้าไปเป็น ส.ว.ได้หรือ ในขณะที่สภาล่างต้องมีพื้นที่ โดยต้องเป็นของกลุ่มการเมืองและพรรคการเมือง