"บวรศักดิ์" ยันไม่ยุบอบต.แต่รวมให้ขนาดเหมาะสม

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 12:46 น.
"บวรศักดิ์" ยันไม่ยุบอบต.แต่รวมให้ขนาดเหมาะสม
บวรศักดิ์ยืนยันไม่มีการยุบ อบต. แต่จะยกเป็นเทศบาลตำบลให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดรูปแบบ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รัฐธรรมนูญใหม่กับการกระจายอำนาจ” ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รับฟัง ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าให้พูดเป็นคำขวัญสั้นๆเกี่ยวกับท้องถิ่น คือ “สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ เสริมพลังให้ท้องถิ่น” มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรบริหารท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการปกครองโดยอาศัยผู้มีอำนาจเหนือกว่าปกป้องและครอบครอง ใช้วิธีสั่ง บังคับบัญชา แล้วให้ประชาชนทำตาม แต่วันนี้ความสัมพันธ์ต้องปรับจากการปกครองเป็นการบริหาร ผู้บริหารต้องเปลี่ยนวิธีการจากสั่งมาอาศัยการสร้างความศรัทธา เชื่อมั่น และแสวงหาความร่วมมือจากทุกส่วน

"เราต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้นำการเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ การปกครองท้องถิ่นต้องมีรูปแบบการบริหารท้องถิ่นที่หลากหลาย มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ"นายบวรศักดิ์กล่าว

นายบวรศักดิ์ยืนยันว่าจะไม่มีการยุบ อบจ. และเทศบาล ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบาล (อบต.) ก็ไม่ยุบแต่จะรวมให้มีขนาดเหมาะสม โดยยกเป็นเทศบาลตำบล ซึ่งประชาชนย่อมมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบได้ด้วย