กมธ.สื่อสปช.ตั้งอนุฯร่างกม.ป้องสิทธิเสรีภาพสื่อ

วันที่ 03 เม.ย. 2558 เวลา 14:27 น.
กมธ.สื่อสปช.ตั้งอนุฯร่างกม.ป้องสิทธิเสรีภาพสื่อ
กมธ. สื่อ สปช.​ตั้งอนุฯร่างกฎหมายปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ  มีอิสระไม่ถูกแทรกแซง ตีกรอบเสร็จ 90 วัน ​

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช รองโฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวว่า ​กมธ. มี​คำสั่งออกในวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา กำหนดให้มีคณะอนุกรรมาธิการ 15 คน เป็น สปช. 5 คน นอกนั้นเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน นักกฎหมาย เข้ามาร่วมกัน ​เพื่อหน้าที่คือ พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน

ทั้งนี้ กรอบความคิดในการปฏิรูปสื่อมีหลัก 3 ประการ 1 การมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ 2 การมีกลไกมากำกับเพื่อให้การใช้แสรีภาพอยู่ในขอบเขตของการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 3 การมีกลไกที่จะสร้างหลักประกันในความเป็นอิสระของสื่อสารมวลชนที่จะไม่ถูกแทรกแซงทั้งภาครัฐและธุรกิจ ทั้งสามส่วนนี้เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะกลไกกำกับด้านจริยธรรมของสื่อ ได้มีการเสนอไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดีมีการเขียนในร่างรัฐธรรมนูญ  โดยหวังว่าจะยกระดับมาตรฐานของสื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป จึงต้องมีกฎหมายมารองรับ มีเวลาในการพิจารณา 90 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

นายบุญเลิศ กล่าวว่า จะมีการรายงานให้ที่ประชุมสปช.รับทราบเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการประชุม สปช.สัปดาห์หน้า สำหรับประชาชนโดยทั่วไปหากมีข้อเสนอแนะก็สามารถเสนอความเห็นได้เช่นเดียวกัน