กมธ.ชงตั้งองค์กรอิสระกำกับดูแลสหกรณ์-เพิ่มบทลงโทษ

วันที่ 03 เม.ย. 2558 เวลา 13:28 น.
กมธ.ชงตั้งองค์กรอิสระกำกับดูแลสหกรณ์-เพิ่มบทลงโทษ
“กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจ” เสนอ ​ตั้งองค์กรอิสระกำกับดูแล สหกรณ์ ​เพิ่มบทลงโทษผู้บริหารที่กระทำผิด

วันที่ 3 เม.ย. นายสมชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงิน การคลัง สปช. แถลงผลการหารือร่วมกับตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 34 แห่ง ว่า ทางกมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจฯ ได้มีการนำเสนอแนวคิดการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทยเติบโตและมีคุณภาพ เทียบเท่ากับสหกรณ์ของต่างประเทศ ซึ่งตัวแทนของสหกรณ์ทั้ง 34 แห่ง ก็พร้อมที่จะนำแนวคิดที่ทางกมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจฯนำเสนอไปพิจารณาปรับแก้ไข ทำให้ระบบการบริหารสหกรณ์มีความหนักแน่นและเข้มแข็งมากขึ้น

ทั้งนี้ ตัวแทนสหกรณ์ส่วนใหญ่แสดงความเห็นด้วยกับการมีองค์กรกำกับดูแลที่เป็นอิสระ เนื่องจากมองว่าจะช่วยพัฒนาทรัพย์กรออมทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการให้เป็นประโยชน์มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม​ ที่ประชุมไม่ได้มีการหารือถึงกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนียน เนื่องจากเป็นการหารือถึงแนวทางการปฏิรูปสหกรณ์

ด้านนายธวัชชัย ยงกิตติคุณ กรรมาธิการฯ กล่าวว่า ได้รับการยืนยันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่ในขณะนี้มีความเข้มแข็ง ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเพียงปัญหาเฉพาะจุดเท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานเห็นด้วยที่จะให้มีสมาชิกสมทบแต่ควรกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน และมีความเหมาะสม เพราะหากไม่มีการกำหนดคุณสมบัติก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้

อย่างไรก็ตาม ​สำหรับเรื่องการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมากำกับดูแลนั้น มองว่าองค์กรอิสระควรมีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมรวมทั้งต้องมีหลักสูตรอบรม พัฒนาให้ความรู้ด้านบัญชี การเงิน และหลักธรรมาภิบาล โดยบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการ ผู้บริหารสหกรณ์จะต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้ และควรมีการกำหนดบทลงโทษกับผู้จัดการและผู้บริหารสหกรณ์ที่กระทำผิดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต