รู้คนคนรู้

วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา 06:00 น.
พึงรู้ว่า ม.ร.ว.อคิน ระพีพัฒน์ กับ อานันท์ ปันยารชุน ซึ่งมีชื่ออยู่ในขบวนการปฏิรูปประเทศไทยนั้นเป็นญาติกัน

“พ่อ” ม.ร.ว.อคิน คือ ม.จ.เพลิงนภดล ระพีพัฒน์ “แม่” คือ ม.จ.ทรงอัปสร กิติยากร

ม.จ.เพลิงนภดล เป็นพระโอรสของ กรมหลวงราชบุรีฯ พระบิดานักกฎหมายไทย

กรมหลวงราชบุรีฯ มีพระโอรสและพระธิดา 4 พระองค์ คือ ม.จ.เพลิงนภดล ม.จ.วิพันธุ์ไพโรจน์ ม.จ.ดวงทิพโชติแจ้งหล้า ม.จ.ทิตยาทรงกลด

ม.จ.ทิตยาทรงกลด สมรสกับ ม.จ.คัสตาวัส จักรพันธุ์ มีธิดาคือ ม.ร.ว.สดศรี ภริยาของ อานันท์ ปันยารชุน

พูดง่ายๆ พ่ออาจารย์อคินเป็นลุงของภริยาคุณอานันท์ ฝ่ายท่านแม่อาจารย์อคินคือ ม.จ.ทรงอัปสรนั้นเป็นน้องของ ม.จ.นักขัตรมงคล กิติยากร

อาจารย์อคินเป็นม.ร.ว.ที่รู้เรื่องคนจนดีที่สุด เพราะทำวิจัยและคนค้ากับคนจนในสลัม

เป็นคนรู้เรื่องคนจนแบบไม่แอ๊บไพร่ อิๆ