ไทย-ญี่ปุ่นพร้อมร่วมมือพัฒนาระบบราง-จัดการน้ำ

วันที่ 14 มี.ค. 2558 เวลา 13:58 น.
ไทย-ญี่ปุ่นพร้อมร่วมมือพัฒนาระบบราง-จัดการน้ำ
พล.อ.ประยุทธ์ หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น พร้อมความร่วมมือการพัฒนาระบบราง ระบบบริหารจัดการน้ำ ขอให้นำเข้าสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น

เวลา 12.20 วันที่  14 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือกับนายชินโซ อาเบะ (Mr. Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (the Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction -3WCDPR) ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น

ภายหลังการหารือ ร.อ. นพ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีของไทย ได้กล่าวชื่นชมในบทบาทของญี่ปุ่น และยกย่อง ว่าสามารถฟื้นฟูหลังเหตุสึนามิ เมื่อปี 2554 ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่ไทยก็ประสบกับสึนามิเมื่อปี 2547 และอุทกภัยเมื่อปี 2554 ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญ ที่ประเทศต่าง ๆ ควรต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฎิบัติ เพื่อลดความสูญเสีย

นายกรัฐมนตรีไทยและญี่ปุ่นยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือระบบราง ที่ต่างเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันตามบันทึกเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงคมนาคมไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานระดับรัฐมนตรี ที่น่าจะมีการประชุมได้ในเร็วนี้ ส่วนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่น โดยขณะนี้รัฐบาลได้ทบทวนโครงการบริหารจัดการน้ำใหม่ทั้งหมด และกำลังจะเปิดประมูล ซึ่งยินดีหากญี่ปุ่นสนใจส่งคณะมาพูดคุยสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย ญี่ปุ่นสนใจและเสนอให้มีการหารือระหว่างผู้นำ3ฝ่าย คือ ไทย ญี่ปุ่น และเมียนมาร์ ในระหว่างการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ในเดือนกรกฎาคมนี้

พล.อ.ประยุทธ ยังได้หารือกับผู้นำญี่ปุ่น ถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตร โดยขอให้ญี่ปุ่นนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยเพิ่มขึ้น เช่น เนื้อสุกรแปรรูป และผลไม้ โดยเฉพาะตลาดมะม่วง อีก 2 สายพันธุ์ คือเขียวเสวย และโชคอนันต์ ที่ญี่ปุ่นได้บรรจุไว้ในรายการที่ต้องประเมินความเสี่ยง