"ประยุทธ์"นั่งรถไฟร่วมถกภัยพิบัติโลกญี่ปุ่น

วันที่ 14 มี.ค. 2558 เวลา 12:08 น.
"ประยุทธ์"นั่งรถไฟร่วมถกภัยพิบัติโลกญี่ปุ่น
"นายกรัฐมนตรี" นั่งรถไฟจากโตเกียวไปเซนได เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ -สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ก่อนเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ

วันที่ 14 มี.ค. ภารกิจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประเทศญี่ปุ่น เช้าวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักในกรุงโตเกียว ด้วยรถไฟไปยังเมืองเซนได โดยจะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น พร้อมกับผู้นำประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับโลก ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

ขณะที่ ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถ้อยแถลง  ณ ห้อง Exhibition Hall 2 อาคาร Sendai International Center  และร่วมหารือทวิภาคีกับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ   เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศ และเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) เวลา  23.50 น. ในวันเดียวกันนี้