ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย

วันที่ 20 มิ.ย. 2553 เวลา 09:42 น.
นายกฯจัดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยเผยสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายลงแล้ว เตรียมช่วยเกษตรกรที่เลื่อนทำนาปีออกไป นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์" ว่า ขณะนี้ปัญหาภัยแล้งได้คลี่คลายลงแล้วในระดับหนึ่ง หลังจากนี้กระทรวงเกษตรกำลังสำรวจว่าพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องเลื่อนทำนาปีไปมีจำนวนเท่าใด และดูความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่จากนี้ไปจนถึงเดือนกรกฏาคมที่ไม่สามารถทำนาได้ โดยจะให้ความช่วยเหลือในด้านการอุปโภคบริโภค           อย่างไรก็ตาม แม้ว่าช่วงของการทำนาปีผ่านไป และเริ่มมีฝนตกเข้าสู่เขื่อน แต่ฝนที่ตกลงมากับฝนที่ขาดหายไปในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ อาจทำให้ต้นปีหน้าน้ำที่จะใช้ในการทำนาปรังมีน้อย จึงต้องมีการสำรวจความต้องการ เพื่อเตรียมการให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งในเรื่องของปัญหาภัยแล้งนี้ รัฐบาลมีการติดตามใกล้ชิดและหามาตรการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะตามมา