“ปนัดดา” สั่ง รุก ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐ

วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 15:06 น.
“ปนัดดา” สั่ง รุก ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐ
รมต.ประจำสำนัก สั่งเจ้าหน้าที่ เร่งประชาสัมพันธ์ ผลงานรัฐบาล

วันที่ 27 ก.พ. ที่กรมประชาสัมพันธ์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง แนวทางการเผยแพร่ผลงานสำคัญของหน่วยงานทุกกระทรวงโดยมี นายยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกของทุกกระทรวง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม โดย ม.ล.ปนัดดา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมชี้แจงว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อซักซ้อมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนในทุกภาคส่วน โดยจะเน้นในภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุข และให้เห็นว่ารัฐบาลนี้มุ่งมั่นปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ประชาชนช่วยเสนอแนะการทำงานกลับมายังรัฐบาลด้วย

เมื่อถามว่าได้มีการประเมิลผลการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐที่ผ่านมาหรือไม่ ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการทำงานของหน่วยงานรัฐอยู่ตลอด และหวังว่าหลังการประชุมครั้งนี้การทำงานด้านประชาสัมพันธ์จะดีขึ้น เพราะในการประชุมครั้งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานจับประเด็นและทำงานได้ดีขึ้นแล้ว มีบางหน่วยงานที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยวันนี้ก็หวังว่าการทำงานด้านประชาสัมพันธ์จะดีขึ้น