"ครูหยุย"ห่วง 3 ประเด็น กม.ชุมนุมสาธารณะ

  • วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 11:29 น.

"ครูหยุย"ห่วง 3 ประเด็น กม.ชุมนุมสาธารณะ

วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ห่วง 3 ประเด็น ร่าง พรบ.ชุมนุมสาธารณะ

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ​กรณีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มีเรื่องน่าเป็นห่วง​3 เรื่อง คือ 1.ระยะห่างระหว่างการชุมนุมกับสถานที่สำคัญต้องอยู่ห่าง 150 เมตร จากสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา ฯลฯ  2.การขออนุญาตเพื่อชุมนุมล่วงหน้าอาจมีปัญหารายละเอียดในการขออนุญาต ซึ่งน่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ และ 3. การดูแลผู้ชุมนุมที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุม อย่างไรก็ตามเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากยังสามารถเข้าร้องเรียนกับทางราชการได้

“สนช.มีความเห็นตรงกันว่าการชุมนุมจะต้องปราศจากอาวุธ และผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษที่หนักกว่าความผิดอื่น เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่ทำให้รูปแบบการชุมนุมเปลี่ยนแปลงไปเพราะการบังคับใช้กฎหมายกับบทบัญญัติเป็นคนละเรื่องกัน สังคมไทยมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้ ซึ่งการพิจารณากฎหมายเป็นหน้าที่และเอกสิทธิของสนช.ในการพิจารณาอย่างเต็มที่  แม้กฎหมายนี้จะผ่านสนช.แล้ว จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการยกเลิกกฎอัยการศึกแล้ว”นายวัลลภ กล่าว

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ