40 ราชภัฏฯพร้อมเปิดเวทีฟังเสียงท้องถิ่นเสนอสปช.

วันที่ 18 ก.พ. 2558 เวลา 20:41 น.
40 ราชภัฏฯพร้อมเปิดเวทีฟังเสียงท้องถิ่นเสนอสปช.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 สถาบัน เซ็นเอ็มโอยูดันราชภัฏเป็นเวทีรับฟังเสียงประชาชนในท้องถิ่นเสนอ สปช.

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 สถาบันทั่วประเทศ เดินทางมายังรัฐสภาเพื่อลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการเป็นสถานที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งต่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำไปพิจารณาต่อไป

ผศ.นิวัต กลิ่นงาน ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวว่า สปช.ควรรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ห่างไกลจากศูนย์กลางเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่มีการกระจายไปในท้องถิ่น ซึ่งประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่เรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้

นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เผยว่า จากการที่ตั้งอนุกรรมาธิการในทุกจังหวัดทั่วประเทศพบว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะเสนอความคิดเห็น แต่มีเพียง 0.1% เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ จึงเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดประชาชนและสามารถจุดประกายให้ประชาชนแสดงความเห็นได้

รศ.ทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช. กล่าวว่า ปัจจุบัน สปช. มี 9 ช่องทางในการรับฟังความเห็น แต่ สปช.ยังเห็นว่าข้อมูลที่ประชาชนส่งมายังไม่เพียงพอ จึงมีความคาดหวังว่าการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้จะทำให้ได้รับฟังความเห็นจากท้องถิ่นมากขึ้น รวมถึงเสียงจากนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารประเทศในอนาคต