เอนกเผยสเปก "กรรมการปรองดองแห่งชาติ"

วันที่ 15 ก.พ. 2558 เวลา 18:11 น.
เอนกเผยสเปก "กรรมการปรองดองแห่งชาติ"
"เอนก" ระบุคุณสมบัติกรรมการปรองดองฯ 9 คน  ต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด-มีประสบการณ์สร้างสันติสุข

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้รับผิดชอบหมวดการปรองดอง กล่าวกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติเพื่อมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น ว่า เบื้องต้นคณะกรรมการฯชุดดังกล่าวจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน มีคุณสมบัติไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด สังคมยอมรับ มีประสบการณ์ในการสร้างสันติสุข

ส่วนฝ่ายคู่ขัดแย้งจำนวน 5 คนนั้นทางผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน จะเป็นผู้ทำหน้าที่คัดเลือกอีกครั้ง  โดยคณะกรรมการฯชุดดังกล่าวนี้จะทำหน้าที่สร้างความปรองดองในระยะยาว แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทำให้ความขัดแย้งเป็นประชาธิปไตย สันติวิธี ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้แตกแยก หักล้าง และบาดหมางกัน

เบื้องต้น แนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงตัวร่างบทบัญญัติที่เตรียมจะเสนอเข้าที่ประชุมกมธ.ยกร่างฯเท่านั้น ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาแต่อย่างใด

นายเอนก กล่าวว่า สำหรับกระบวนการปรองดองให้เกิดความสำเร็จนั้น มองว่าทุกคนต้องหันหน้าคุยกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนานสูงสุดของบ้านเมือง ต้องเชิญทุกฝ่ายมาคุยกัน เนื่องจากทุกคนเชื่อถือและมั่นใจว่ามีอำนาจที่จะทำให้ความขัดแย้ง ทุเลาคลี่คลายไปสู่สันติวิธี และสันติสุขได้ อีกทั้งเท่าที่ฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก็พร้อมที่จะเดินหน้า เชื่อว่าอีกไม่นานผู้ที่มีอำนาจของบ้านเมืองก็จะหยิบเรื่องนี้มาพิจารณา ดังนั้นอยากเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อให้โอกาสกับบ้านเมืองกลับสู่สันติสุข เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ หากบ้านเมืองปกครองโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ขัดแย้งกัน แต่สถานการณ์พิเศษตอนนี้มีฝ่ายที่สามซึ่งไม่ใช่สองฝ่ายที่ขัดแย้งมาคุมอำนาจรัฐอยู่ จึงเป็นโอกาสที่ดี

"อยากให้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองรีบดำเนินการ และขอวิงวอนไปยังทุกฝ่าย ขอให้อดทน ใจเย็น โดยเฉพาะฝ่ายที่ต้องการการเลือกตั้ง ผมอยู่ในกมธ.ยกร่างฯเราพยายามทำงานกันอย่างรวดเร็ว ถือว่าเร็วกว่ากำหนด บ้านเมืองปกครองระบอบอื่นไม่ได้นอกจากระบอบประชาธิปไตย ไม่อยากให้เรื่องนี้บาดหมางกัน เห็นใจทุกฝ่าย และอยากขอให้ผู้ที่ทำกิจกรรมการเมืองช่วงนี้ทำกิจกรรมด้วยความสุขุมและเยือกเย็นที่สุด"นายเอนก กล่าว