ป.ป.ช.จำหน่าย 3 คดีถอดถอนหลังรธน.50 หมดสภาพ

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 12:25 น.
ป.ป.ช.จำหน่าย 3 คดีถอดถอนหลังรธน.50 หมดสภาพ
สนช.รับทราบ ป.ป.ช.จำหน่ายคดีถอดถอน3 กรณี หลังรธน.50 หมดสภาพ

ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานในการประชุม โดยนายพรเพชรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้มีมติจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความใน 3 คำร้องถอดถอน  เนื่องจากการกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2550  เพียงประการเดียวและ เมื่อรัฐธรรมนูญปี 2550 สิ้นสุดลงแล้วจึงไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เป็นมูลฐานในการพิจารณาที่จะนำไปสู่การถอดถอนและไต่สวนออกจากตำแหน่งได้   ประกอบด้วย  1. คำร้องขอให้ถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากการกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2550    2. คำร้องขอให้ถอดถอนน.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล รมว.คลัง เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีใช้สถานะหรือตำแหน่งรัฐมนตรีก้าวก่าย หรือแทรกแซงการดำเนินงานของพนักงานบริษัทอสมท.จำกัด มหาชน  ในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งขั้นเงินเดือนของพนักงาน

และ 3. เรื่องขอให้ถอดถอนนายนคร มาฉิม นายวรงค์ เดชกิจวิกรม นายสาธิต ปิตุเตชะ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ และนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกจากตำแหน่งจาก กรณีที่ได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และขอเปิดอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 2550 แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับอภิปรายนายกฯและรัฐมนตรีบางคนในประเด็นที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ถอดถอนไว้กับปปช.  นอกจากนี้ยังรับทราบกรณีที่ป.ป.ช.มีมติสั่งไม่ฟ้อง กสทช.กณีถูกร้องถอดถอนว่ามีพฤติการณ์ส่อว่าทุจริตในการจัดสรรคลื่นความถี่เนื่องเห็นว่าคดีไม่มีมูล