ไทย-ออสซี่จับมือต้านการค้ามนุษย์

วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 19:41 น.
ไทยลงนามออสเตรเลียประสานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ได้เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ว่าด้วยโครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งลงนามโดยนางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการสำนักงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และนายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในนามของรัฐบาลแต่ละฝ่าย

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเหตุจูงใจและโอกาสในการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ไทยและออสเตรเลียมีแผนที่จะจัดประชุม เชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้โครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2558