อาเซียนร่วมถกพัฒนาวิสัยทัศน์หลังปี58

วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 18:28 น.
อาเซียนร่วมถกพัฒนาวิสัยทัศน์หลังปี58
"ธนะศักดิ์"เตรียมร่วมประชุมระดับรมต.ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ27-28ม.ค.ที่มาเลเซีย

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat - AMM Retreat) ณ เมืองโกตากินาบาลู ประเทศมาเลเซีย ตามคำเชิญของดาโต๊ะ ซรี อะนิฟาห์ บิน ฮัจญี อามาน รมว.ประเทศมาเลเซียและประธานอาเซียน ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 27 - 28 ม.ค.นี้

โดยการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีครั้งแรกของอาเซียนในปีนี้ ซึ่งที่ประชุมจะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศ จากประเทศสมาชิกอาเซียน เกี่ยวกับกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน และการพัฒนาวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558 (Post 2015 Vision) ตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือและศักยภาพของอาเซียน เพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายในภูมิภาคและในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาด รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ จะได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาบทบาทนำของอาเซียนในบริบทของการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค และโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมดังกล่าว ไทยจะผลักดันเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ที่กรุงเนปิดอว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558 ในเรื่องความเชื่อมโยงภายในอาเซียน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของภูมิภาค การให้ความสำคัญกับวาระประชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียน รวมทั้งการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่