"นิคม"ขอบคุณสนช.ให้ความเป็นธรรม

วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 16:49 น.
"นิคม"ขอบคุณสนช.ให้ความเป็นธรรม
"นิคม"ขอบคุณสนช.ให้ความเป็นธรรมยันต่อสู้เพื่อรักษาสถาบันนิติบัญญัติเผยนอนหลับสายใจที่พ้นบ่วงกรรม

นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา เปิดเผยภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาตามสำนวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสว.โดยมิชอบ ว่า ต้องขอขอบคุณสมาชิกสนช.ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ตน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติยังมีความเป็นธรรมอยู่

ทั้งนี้ มติที่ออกมาแสดงให้เห็นว่า มีสมาชิกจำนวนมากที่มีความเข้าใจในข้อมูล ข้อเท็จ และหลักกฏหมายที่ได้นำเสนอไป อีกทั้ง การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเอง แต่เพื่อต้องการรักษาสถาบันนิติบัญญัติเอาไว้ การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวสนช.ก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่า เป็นไปเพื่อต้องการรักษาศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะผู้ทำหน้าที่ออกฏหมายเอาไว้ โดยไม่ให้องค์กรหรืออำนาจอื่นๆเข้ามาก้าวล่วงได้

ส่วนมติดังกล่าวจะนำไปสู่แนวทางการพิจารณาในสำนวนถอดถอนของอดีตสมาชิกวุฒิสภา จำนวน  38 คนหรือไม่นั้น ส่วนตัวคิดว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่ง คงไม่ใช้ทั้งหมด เพราะต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริงอื่นๆประกอบด้วย    

อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมติส่วนตัวไม่มีความกังวลใดๆ นอนหลับสบายใจ ซึ่งกระบวนการตอนนี้ก็ถือเป็นอันสิ้นสุดแล้ว พ้นบ่วงกรรรมไปแล้ว สำหรับอนาคตทางการเมืองหลังไม่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง 5 ปีนั้น คิดว่าคงหยุดงานการเมืองซักระยะหนึ่ง และใช้ชีวิตช่วงนี้ตามภาษาข้าราชการที่เกษียรอายุ ทำบุญไหว้พระ