เสียใจแทนชาวนา

วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 15:28 น.
เสียใจแทนชาวนา
ดิฉันรันทดใจ ไม่ใช่เพราะดิฉันถูกกลั่นแกล้ง และประสบชะตากรรมที่ไม่เป็นธรรม แต่ดิฉันเสียใจแทนชาวนา และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ต้องสูญเสียโอกาส ต้องกลับไปอยู่ในวังวน ของความยากจน มีหนี้สิน ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสูญเสียความเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ตลอดจน กฎหมายถูกบิดเบือน

-บางส่วนจากคำแถลง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 23 มกราคม 2558

คำแถลงทั้งหมด : http://goo.gl/AfNoyP