ปปช.ชี้มูลผิดบุญทรง-ภูมิคดีระบายข้าวรัฐ

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 16:12 น.
ปปช.ชี้มูลผิดบุญทรง-ภูมิคดีระบายข้าวรัฐ
ปปช.ชี้มูลความผิดบุญทรง-ภูมิ คดีระบายข้าวแลลรัฐต่อรัฐ ส่งพาณิชย์-คลังเรียกค่าเสียหาย6แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ที่ประชุมป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรมว.พาณิชย์ และ นายภูมิ สาระผล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรมช.พาณิชย์ ในคดีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 โดยจะส่งรายงานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป

นอกจากนี้ จะส่งรายงานการไต่สวนไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วย เนื่องจากพบว่าการทำสัญญาซื้อขายข้าวสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างร้ายแรง ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 6แสนล้านบาท เป็นไปตามตัวเลขการขาดที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีตรวจพบ

นายวิชา กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการช่วยเหลือมุ่งหมายให้บริษัทต่างชาติจำนวน2บริษัทได้สิทธิเข้ามาซื้อขายข้าว โดยไม่ผ่านการแข่งขัน ทั้งๆที่บริษัทดังกล่าว ซึ่งไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่อย่างใด