“บวรศักดิ์” ยันไม่มีกฎหมายเอาผิดย้อนหลังบ้านเลขที่111-109

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 15:39 น.
“บวรศักดิ์” ยันไม่มีกฎหมายเอาผิดย้อนหลังบ้านเลขที่111-109
ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ยืนยัน รธน.ใหม่ไม่ตัดสิทธิการเมืองย้อนหลัง หลังบ้านเลขที่111-109

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงข่าวประเด็นของการพิจารณาเรื่องวางกลไกป้องกันบุคคลเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเด็ดขาด ตามมาตรา 35 (4) ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ว่า กมธ.ยกร่างฯยังไม่ได้มีการพิจารณา เนื่องจากจะอยู่ในชั้นการพิจารณารายมาตรา ว่าด้วยภาค 2 ผู้นำทางการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง หมวด 3 ว่าด้วยรัฐสภา

นายบวรศักดิ์ กล่าวยืนยันว่า กมธ.ยกร่างฯยังไม่มีการลงมติตัดสิทธิอดีตนักการเมืองที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือนักการเมืองบ้านเลขที่111 และ 109 ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แต่ประการใด สำหรับการในการพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวนั้น จะยึดหลักความเป็นธรรมโดยไม่นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยตัดสินคดียุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 237 มาเป็นหลักในการพิจารณา

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผลผูกพันกับกมธ.ยกร่างฯชุดปัจจุบัน และในการวางหลักพิจารณาได้ให้ความสำคัญเบื้องต้นว่า ผู้ที่กระทำทุจริตเลือกตั้งด้วยตนเอง ซึ่งคาดว่าจะมี 2-3 คน และในส่วนของบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้ตัดสิทธิทางการเมืองซึ่งไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดด้วยตนเอง ซึ่งหลักสำคัญอย่างหนึ่งของการยุบพรรคการเมืองหรือการตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะไม่มีการใช้หลักข้อสันนิษฐานมาเป็นตัดสินให้เกิดการยุบพรรคการเมืองอีกต่อไป

นายบวรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า กมธ.ยกร่างฯจะพิจารณาทบทวนประเด็น Hate speech ที่บรรจุไว้ในตัวรัฐธรรมนูญใหม่ ว่าจะให้เป็นบทบัญญัติในส่วนสื่อมวลชนด้วย หรือในประเด็นอื่นของมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ แต่ยืนยันว่า กมธ.ยกร่างฯ จะมีการทบทวนประเด็นมาตราที่ได้มีการพิจารณาไปแล้ว ตามข้อวิจารณ์ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และยืนยันว่าการยกร่างรายมาตราของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ยังไม่ได้ข้อยุติ ไปจนถึงวันที่ 23 ก.ค. 58 หรือก่อนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่