อดีตรมต.เพื่อไทยฟ้องอาญา ปปช.

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 12:26 น.
อดีตรมต.เพื่อไทยฟ้องอาญา ปปช.
5 อดีตรัฐมนตรีเพื่อไทย ฟ้องอาญา ปปช. กรณี "ภักดี" ขาดคุณสมบัติ

วันที่ 20 ม.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กับพวกรวม 5 คน ยื่นฟ้องนายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในความผิดฐานแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงาน ที่มีอำนาจกระทำการนั้น รวมถึงฟ้อง นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย นายวิชา มหาคุณ นายวิชัย วิวิตเสวี ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ โดยทุจริต ต่อศาลอาญา

นายเรืองไกร กล่าวว่า การยื่นฟ้องคดีนี้ สืบเนื่องจากนายภักดี โพธิศิริ มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจาก ไม่ได้ลาออกจากบริษัท องค์กรเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ภายใน 15 หลังจากเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. และได้แจ้งเรื่องนี้ต่อคณะกรรมกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว แต่กลับถูกเพิกเฉย ส่งผลให้นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุลกับพวก ได้รับความเสียหาย กรณีที่มีนายภักดี เข้าร่วมประชุม และลงมติในข้อกล่าวหาต่างๆ