ประเด็นร้อน 20 ม.ค.

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 05:52 น.
ประเด็นร้อน 20 ม.ค.
ปปช. ชี้มูล "บุญทรง เตริยาภิรมย์" คดีระบายข้าวจีทูจี ขณะที่ นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ประชุม ครม.ร่วมคสช.

1.ต้องตามติดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่จะให้ความเห็นการชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ คดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และการรับจำนำข้าว ซึ่งตามขั้นตอนหาก ป.ป.ช.เห็นว่ามีความผิดก็จะส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป

2.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งรัดงานที่สั่งการไปก่อนหน้านี้ พร้อมพิจารณาวาระสำคัญๆ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอจัดสรรเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กช่วงอายุ 0-1 ขวบ รายละ 400 บาท/เดือน กระทรวงพาณิชย์ขออนุมัติงบประมาณจัดชื้อน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ จำนวน 50 ล้านลิตร วงเงินไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท ด้านสำนักงบประมาณเสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3.ตัวแทนสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย จะเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบต่อนายกรัฐมนตรีก่อนประชุม ครม. เนื่องจากเห็นว่าจะกระทบราคาผลปาล์มสุกในประเทศ

4.การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์นี้เพื่อวางกลไกการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด โดยเฉพาะศาลยุติธรรม ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระของศาล และการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว

5.กระทรวงพาณิชย์จะรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมการค้าชายแดนพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ ซึ่งตั้งเป้าผลักดันการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ให้เป็นโมเดลการพัฒนาการค้าชายแดนแห่งแรก