สนช.ซักถามถอดถอน"ปู"ฝ่ายเดียวไม่ให้แจงแทน

วันที่ 16 ม.ค. 2558 เวลา 14:55 น.
สนช.ซักถามถอดถอน"ปู"ฝ่ายเดียวไม่ให้แจงแทน
สนช.ซักถามถอดถอน "ยิ่งลักษณ์" ฝ่ายเดียว ไม่ให้อดีตรมต.ชี้แจงแทน เหตุทำหนังสือแจ้งไม่มาตามนัดแบบไม่บอกสาเหตุ

เมื่อเวลา14.00น.ภายหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ซักถามนายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในคดีถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากกรณีโครงการรับจำนำข้าวเสร็จสิ้นจำนวน 11 ข้อแล้ว จากนั้นนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่1 ในฐานประธานในที่ประชุมได้ขอให้คณะกรรมาธิการซักถามแจ้งผลการหารือระหว่างสมาชิกสนช.ที่ยื่นคำถามน.ส.ยิ่งลักษณ์กับคณะกรรมาธิการซักถาม

พล.อ.พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสนช.และประธานคณะกรรมาธิการซักถาม แจ้งกับที่ประชุมว่า ผลการหารือมีข้อสรุป คือ สมาชิกสนช.ที่ยื่นคำถามให้กับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ยืนยันในความประสงค์ว่าต้องการที่จะให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ มาตอบคำถามด้วยตัวเอง ดังนั้น ทางคณะกรรมาธิการซักถามจะดำเนินการซักถามโดยไม่มีคำตอบจากน.ส.ยิ่งลักษณ์

ต่อมา นายพิชิต ชื่นบาน ผู้แทนคดีของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ลุกขึ้นประท้วงและขออภิปรายเพื่อให้ที่ประชุมสนช.รับทราบว่า สิทธิในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่รับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากสนช.ไม่ให้ความเป็นธรรมในตรงนี้ ก็อยากให้สนช.มีมติออกมาให้ชัดเจนว่าผู้แทนคดีสามารถชี้แจงแทนผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับการประชุมสนช.ได้หรือไม่

จากนั้นนายสุรชัย จึงได้สั่งการให้คณะกรรมาธิการซักถามเริ่มกระบวนการซักถามน.ส.ยิ่งลักษณ์ ผ่านคณะผู้แทนคดีได้ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการซักถามได้เริ่มอ่านคำถามข้อแรกจากทั้งหมด 35 ข้อ โดยเริ่มในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบของน.ส.ยิ่งลักษณ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้น และสาเหตุที่ไม่ระงับยับยั้งการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว

ทันทีที่สมาชิกสนช.อ่านคำถามจบ ปรากฎว่านายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้ขอเป็นผู้ตอบคำถาม โดยอ้างว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับผู้ปฎิบัติหน้าที่ จึงคิดว่าน่าจะสามารถตอบคำถามนี้ได้ และคิดว่าถ้าได้มีโอกาสตอบข้อซักถามก็จะเป็นประโยชน์ต่อสนช.เอง

นายสุรชัย ชี้แจงกลับไปว่า สนช.มีความหนักใจกับเรื่องนี้ แต่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้มีหนังสือมาถึงประธานสนช.เพื่อแจ้งถึงการมอบให้ผู้แทนคดีมาเป็นผู้ตอบข้อซักถามแทน โดยไม่บอกถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่เดินทางมาชี้แจงด้วยเอง ถ้าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้แจ้งเหตุผลก็พอเป็นเหตุให้สนช.สามารถพิจารณาอนุญาตได้ แต่เมื่อไม่มีการแจ้งมา ประกอบกับ สมาชิกสนช.ที่ยื่นคำถามก็มีความประสงค์จะถามน.ส.ยิ่งลักษณ์โดยตรง อันเป็นเอกสิทธิของสมาชิกสนช. จึงทำให้สนช.ดำเนินการเป็นอย่างอื่นไม่ได้

นายสุรชัย กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สภามีคำถามถึงผู้แทนคดีจำนวน 2 คำถาม คือ 1.นายนิวัฒน์ธำรง ยังยืนยันที่จะตอบคำถามแทนหรือไม่ และ2.สามารถติดต่อประสานงานให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ มาตอบข้อซักถามในวันนี้ได้หรือไม่

นายนิวัฒน์ ตอบว่า ยินดีตอบคำถามของสนช.แต่ยอมรับว่าไม่ทราบว่าจะประสานงานไปยังน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้หรือไม่ เพราะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนและทำอะไรอยู่

ที่สุดแล้วนายสุรชัย จึงได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที เพื่อเชิญฝ่ายป.ป.ช. ตัวแทนของน.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยเมื่อเวลา 14.30 น.นายสุรชัย ได้สั่งเปิดการประชุมอีกครั้งพร้อมกับแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ดำเนินการซักถามต่อไปโดยไม่มีผู้ตอบคำถาม

 

บทความแนะนำ