สนช.เริ่มซักถามคดีถอดถอนแล้ว

วันที่ 15 ม.ค. 2558 เวลา 11:34 น.
สนช.เริ่มซักถามคดีถอดถอนแล้ว
ที่ประชุม สนช. เริ่มซักถามคดีถอดถอน "นิคม-สมศักดิ์"

เวลา 10.30น.วันที่ 15 มค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่เป็นประธาน โดยวาระสำคัญในการพิจารณาคือการดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ออกจากตำแหน่งตามมาตรา6วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช2557ประกอบมาตรา 64 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการซักถามประเด็นตามที่ที่ประชุมสภา สนช.กำหนดตามญัตติของสมาชิก สนช. โดยคณะกรรมาธิการซักถาม ทั้งนี้ที่ประชุมจะเชิญคู่กรณีคือ ป.ป.ช. และผู้ถูกกล่าวหาเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยคำถามที่สนช.ยื่นถามได้มีการจัดกลุ่มและตัดคำถามซ้ำซ้อน โดยล่าสุดคำถามในคดีนายนิคม เป็นคำการถามต่อ ป.ป.ช.จำนวน 8 คำถาม ถามนายนิคม 7 คำถาม ส่วนคดีนายสมศักดิ์ เป็นคำถาม ป.ป.ช. จำนวน 9 ข้อ และถาม นายสมศักดิ์ จำนวน 6 ข้อ

ทั้งนี้ สมาชิกได้ทยอยเดินเข้าร่วมประชุมอย่างคึกคัก โดยบรรยายกาศหน้ารัฐสภาเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งได้มาควบคุมความเรียบร้อยไม่มีมวลชนฝ่ายใดมาให้กำลังใจ ขณะที่นายนิคม ได้เดินทางมายังรัฐสภาเวลา 09.30 น. พร้อมให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมว่า ตนเตรียมมาพร้อมตอบข้อซักถาม เพราะเป็นนักรบต้องพร้อมเสมอไม่กังวลใจอะไร จะชี้แจงทุกอย่างตามข้อกฎหมาย บางเรื่องอาจชี้แจงยาวหน่อย เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก สนช.ขณะที่นายสมศักดิ์ ไม่ได้เดินทางมาแต่อย่างใด