logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สนช.ส่ง 60 คำถามปมถอดถอนยิ่งลักษณ์

13 มกราคม 2558

สนช.​ ส่ง 60 คำถาม ปมถอดถอน ยิ่งลักษณ์​ เผยจะเรียกซักถามทีละฝ่ายทั้ง ป.ป.ช. และ ยิ่งลักษณ์

สนช.​ ส่ง 60 คำถาม ปมถอดถอน ยิ่งลักษณ์​ เผยจะเรียกซักถามทีละฝ่ายทั้ง ป.ป.ช. และ ยิ่งลักษณ์

นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการซักถามสำนวนถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า  มีการยื่นญัตติคำถามจากสมาชิก สนช.​ทั้งหมด  แบ่งเป็น  ถามป.ป.ช. 16 คำถามและถามนายนิคม 17 คำถาม ส่วนของนายสมศักดิ์มีคำถามถึง ป.ป.ช. 19 ข้อ และถามนายสมศักดิ์ 9 ข้อ โดยจะมีการจัดกลุ่มคำถามออกเป็นสามกลุ่มคือ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็น จากนั้นจะเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นและซักถามในประเด็นที่จะนำไปสู่การตัดสินใจถอดถอนหรือไม่ถอดถอนของสนช.ทั้งหมดให้เกิดความกระจ่างชัดเจนที่สุด

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า กรรมาธิการฯจะซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับสังคมอย่างกระจ่างชัดเนื่องจากสำนวนเป็นเอกสารลับทำให้สังคมไม่ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดทำให้อาจได้ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นกรรมาธิการฯจะสื่อสารกับสังคมด้วย ทั้งนี้หากผู้ถูกกล่าวหาไม่มาร่วมกระบวนการซักถามก็จะมีการสรุปประเด็นคำถามจาก สนช.ให้สังคมภายนอกเข้าใจโดยผู้ถูกกล่าวหาอาจรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแถลงปิดคดีได้ จึงถือว่าได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการแล้ว นอกจากนี้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แจ้งกับทาง ป.ป.ช.และผู้ถูกกล่าวหาแล้วว่า หากมาแถลงเปิดคดีด้วยตัวเองก็ให้มาตอบข้อซักถามด้วยตัวเองด้วย แต่ถ้าจะให้คนอื่นทำหน้าที่แทนจะต้องมีการขออนุญาต

นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการซักถามสำนวนถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ยับยั้งความเสียหายโครงการจำนำข้าว โดย สนช.ยื่นญัตติตั้งคำถาม 13 ราย เป็นคำถามถึง ป.ป.ช. 23 คำถาม และถาม​น.ส.ยิ่งลักษณ์ 60 คำถาม โดยจะมีการจัดกลุ่มคำถามเรียงเหตุการณ์และตัดคำถามนอกประเด็นออก ส่วนคำถามที่ซ้ำก็จะนำมารวมกัน

นอกจากนี้จะเชิญ สนช.ที่ตั้งคำถามมารับทราบเพื่อทำความเข้าใจด้วย ซึ่งในวันศุกร์ที่ 16 ม.ค.จะมีการซักถามอย่างเปิดเผย แต่ในระหว่างนี้คำถามทั้งหมดจะเป็นความลับ โดยจะเป็นการเรียงถามทีละฝ่าย ทั้ง ป.ป.ช.​ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยจะไม่มีการถามในประเด็นนอกเหนือจากที่สนช.ได้ยื่นคำถามมา​