“นายกฯ “ยัน ผลักดันพ.ร.บ.ฮาลาล

วันที่ 13 ม.ค. 2558 เวลา 15:21 น.
“นายกฯ “ยัน ผลักดันพ.ร.บ.ฮาลาล
นายกฯ  ชี้ คู่แข่งเยอะ ปัญหาอยู่ที่ตลาดและผู้ประกอบการ

เวลา 13.15 น. วันที่ 13 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยกับการออกพระราชบัญญัติ ฮาลาล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการผลิตอาหารฮาลาลเหมือนในต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่า ตนยังไม่เห็นพ.ร.บ.ฮาลาล ยังไม่มีผ่านตามา แต่ยืนยันรัฐบาลจะผลักดันพ.ร.บ.ฮาลาลวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พ.ร.บ.ฮาลาล อยู่ที่ผู้ประกอบการยังสร้างไม่ได้ ที่ผ่านมาเปิดอาหารและสินค้าฮาลาลที่ จ.ปัตตานี ยังไปไหนไม่ได้คนลงทุนไม่ขยายการลงทุน และวันนี้จะเปิดไปในทางเหนืออีก ตรงไหนที่ทำได้จะทำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการและตลาด  ซึ่งมีคู่แข่งขันเยอะพอสมควร แต่เราต้องผลักดันให้ได้ขอให้ใจเย็นๆ