ส่ง "เอนก" ประสานขั้วการเมืองถกสร้างปรองดอง

วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 21:05 น.
ส่ง "เอนก" ประสานขั้วการเมืองถกสร้างปรองดอง
"เอนก" เป็นหัวเรือใหญ่ประสาน ปชป.-พท.-นปช.-กปปส.  พร้อมผนึก สนช. สปช. กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ และ ศปป. ร่วมสร้างปรองดอง

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช  กรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ  แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการฯปฎิรูปการเมืองที่มีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานและมีการเชิญผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ที่ดำเนินการในเรื่องการสร้างความปรองดองเข้าหารือ อาทิ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สปช. , นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานอนุกรรมาธิการด้านระบบเลือกตั้งและพรรคการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  , นางถวิลวดี บุรีกุล ประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พล.ท.บุญธรรม โอริส ผู้แทนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป(ศปป.)   โดยกล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการปฏิบัติงานในเรื่องการปรองดองของแต่ละหน่วยงานว่าได้ทำอะไรไปบ้าง  ซึ่งหลักๆ คือการรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่ศปป. ได้มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้ว  ส่วนคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองก็กำลังศึกษาในเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบว่าจะทำอย่างไร

ทั้งนี้หลังรับฟังความเห็นแล้ว ผู้ร่วมประชุมเสนอว่าการจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การสมานฉันท์ปรองดองได้อย่างแท้จริงและใช้เวลาไม่นาน ต้องมุ่งไปที่ผู้นำพรรคการเมือง ผู้ที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหว  ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำพรรคการเมือง 2 พรรคใหญ่คือพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ส่วนองค์กรมวลชนที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวต่อสู้ตามแนวคิดอุดมการณ์ ที่มีการเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง ก็คือ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ หรือนปช.ที่เกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทย และกปปส. ที่เกี่ยวพันกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยจะเห็นว่าจะต้องมีการเชิญผู้นำใน 4 ฝ่าย นี้มาพูดคุย หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ที่จะจัดต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ซึ่งยังไม่มีการพูดกันอย่างชัดเจนว่าหมายถึงใครในการที่จะเชิญคนเหล่านี้มาพบและหารือกันต่อไป

อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีข้อสรุปให้นายเอนก เป็นหัวหน้าในการประสาน 4 และเป็นผู้ศึกษาดำเนินการในกรณีหากต้องให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเข้ามาดำเนินการ ทางกรรมาธิการฯก็พร้อมที่จะสนับสนุน แต่ทั้งนี้ก็ไมได้มีการกำหนดกรอบเวลาในการทำงานแต่ความแตกแยกที่ผ่านมาทำให้ประเทศเกิดความเสียหายมากแล้วจึงเพียงแต่ขอให้นายเอนกพยายามเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว

นายสมบัติ  กล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการในการปรองดอง ไมได้ทำหน้าที่ทับซ้อนกัน แต่จะต้องมีการประสานกัน โดยมอบหมายให้อนุปรองดอง ในกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเป็นผู้ประสาน  2 เพื่อให้การปรองดองเป็นรูปธรรม พบว่าประเด็นสำคัญคือหัวเชื้อซึ่งหากจะทำให้การปรองดองสำเร็จจะต้องให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายร่วมกันแก้ไขในจุดนี้ โดยภาคกิจสำคัญคือการพูดคุยกับหัวเชื้อ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ พอได้ข้อสรุปจะนำเข้าสุกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าใครเป็นคนตัดสิน เพื่อคลี่คลายปัญหาตรงนี้

ทั้งนี้จะทำหนังสือให้นายเอนก เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรองดอง เป็น หัวเรือใหญ่ ในการขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย  คือ สนช. ศปป.  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง