นายกฯขอให้เด็กเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง

วันที่ 10 ม.ค. 2558 เวลา 11:58 น.
นายกฯขอให้เด็กเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง
"ลุงตู่"เปิดห้องทำงานให้เด็กนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งอวยพรทุกคนประสบความสำเร็จเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง

เมื่อวันที่10ม.ค. เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะตัวแทนเด็กและเยาวชนจำนวน 34 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วย ตัวแทนเด็กดี เด็กเก่ง เด็ก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กด้อยโอกาส และตัวแทนเด็กแต่ละศาสนา พร้อมด้วยเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับตัวแทนเด็กและเยาวชนตอนหนึ่งว่า ขอให้เด็กและเยาวชนตั้งใจเรียนหนังสือ เลือกเรียนในวิชาสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะตลาดแรงงานในอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ ประกอบไปด้วยสาขาวิชาวิศวกรรม  การสำรวจ  สถาปัตยกรรม แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล บัญชี การบริการ และการท่องเที่ยว โดยอาชีพเหล่านี้ จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือ ทำให้สามารถทำงานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวคิดให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่าง เพื่อเป็นจุดขายต่อยอดในการทำธุรกิจ เพิ่มช่องทางให้ประสบความสำเร็จต่อไป

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะพูดคุยกับตัวแทนเด็กและเยาวชนที่มาเข้าพบอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับให้เด็กและเยาวชนถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นครั้งแรกในการนำเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาใช้ โดยเด็กที่ได้นั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนแรก คือ ด.ช.ฉัตรชัย ทองประศรี  เด็กพิเศษ กล้ามเนื้ออ่อนแรง จากโรงเรียนสังวาลนนทบุรี

ทั้งนี้ ภายในตึกไทยคู่ฟ้ายังได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนพร้อมผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมห้องรับรองต่าง ๆ ภายในตึกไทยคู่ฟ้าอย่างใกล้ชิด สำหรับในปีนี้ มีเด็กและเยาวชนเขียน ส.ค.ส.อวยพรและให้กำลังใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้เขียนตอบกลับด้วยลายมือว่า

“ขอขอบคุณเด็กเด็ก ที่อวยพรให้กำลังใจกับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีอนาคตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญของชาติ บ้านเมืองตลอดไป พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อลูกหลานต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต