นายกฯลั่นรณรงค์เรื่องค่านิยมไม่อยากให้ใช้งบฟุ่มเฟือย

วันที่ 02 ม.ค. 2558 เวลา 21:11 น.
นายกฯลั่นรณรงค์เรื่องค่านิยมไม่อยากให้ใช้งบฟุ่มเฟือย
พล.อ.ประยุทธ์เผยไม่อยากให้ใช้งบฟุ่มเฟือยในการรณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ย้ำเป็นการสร้างความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำ

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการคืนความสุขให้คนในชาติตอนหนึ่งว่าเรื่องค่านิยม 12 ประการ ที่รัฐบาล และ คสช.ได้นำเสนอนั้น ไม่อยากให้ไปใช้จ่ายงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยมากเกินความจำเป็นในการรณรงค์ในเรื่องค่านิยม แต่อยากให้มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ให้เข้าใจ

"เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปท่องให้ได้ คงไม่ใช่ คงให้รู้ว่าแต่ละข้อ แต่ละการปฏิบัตินั้นจะมีผลดีกับตัวเองอย่างไร กับสังคมอย่างไร เป็นเพียงการพลิกฟื้นจิตสำนึกความเป็นไทย ฉะนั้นโรงเรียนต่างๆ ก็กรุณานำไปใช้ให้ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำ เพียงแต่ช่วยกันทำความเข้าใจ ส่งเสริม ปลูกฝังลูกหลาน นิสิต นักศึกษา ผ่านการกระทำให้ได้ ให้ซึมซับเข้าไปในวิถีการดำเนินชีวิต ทั้งที่บ้าน วัด โรงเรียน หรือบวร ที่เป็นแหล่งอบรมสั่งสอนให้เยาวชนของไทยเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เราต้องการทั้งคนดีและคนเก่ง รวมความไปถึงเรื่องซื่อสัตย์ด้วย ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ รวมทั้งภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ยังคงรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ และก็ทำให้รัฐบาลไม่สบายใจด้วย มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลให้ความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง สั่งการให้แก้ไข ช่วยเหลือ ฟื้นฟูในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว ต้องขอขอบคุณข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคเอกชนทุกคน ที่ช่วยเสียสละ ไม่นิ่งดูดาย ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ห่างไกล ผลักดันบริการของรัฐรูปแบบต่างๆ ให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การบริการสาธารณสุข ป้องกันโรคติดต่อ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ด้วย