"เอนก" นัดถก8ม.ค.วางกรอบศึกษาสร้างปรองดอง

วันที่ 02 ม.ค. 2558 เวลา 13:48 น.
"เอนก" นัดถก8ม.ค.วางกรอบศึกษาสร้างปรองดอง
"เอนก"นัดประชุมคณะทำงาน 8 ม.ค. วางกรอบศึกษาแนวทางสร้างปรองดอง เผยนิรโทษต้องดูว่าจำเป็นหรือไม่

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ฐานะประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า คณะทำงานได้นัดประชุมเป็นนัดแรกเพื่อพิจารณาถึงกรอบดำเนินงานในวันที่ 8 ม.ค. นี้  ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าเป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง จะเป็นการนิรโทษกรรมหรือไม่ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าแนวทางการนิรโทษกรรมเป็นช่องทางหนึ่งในอีกหลายช่องทางที่จะนำไปสู่แนวทางการสร้างความปรองดองได้

ทั้งนี้หากจะพิจารณาเฉพาะการนิรโทษกรรม เท่าที่มีผลการศึกษาต้องคำนึงด้วยว่าการนิรโทษกรรมมีความจำเป็นและเร่งด่วนหรือไม่ หากมีความจำเป็นและเร่งด่วนสามารถเสนอเรื่องไปยังรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44  นิรโทษกรรมกับบุคคลได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้คณะทำงานศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ในประเด็น

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน ฐานะคณะทำงานศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง กล่าวว่า สำหรับแนวทางการทำงานเชื่อว่าจะไม่ซ้ำซ้อนกับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปที่ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวมาก่อน โดยสาระสำคัญของการทำงานในคณะทำงานฯ เพื่อต้องการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจากปัญหาทางการเมืองรอบที่ผ่านมา ได้เสนอแนวความเห็นและข้อเสนอต่อแนวทางออกจากสภาพความขัดแย้งและนำไปสู่การปรองดองจากกลุ่มประชาชนที่แท้จริง โดยที่ผ่านมายังไม่มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการชุดใดทำเรื่องนี้มาก่อน  เบื้องต้นเชื่อว่าการเสนอแนวทางสร้างความปรองดองจากกลุ่มประชาชนจะมีความยั่งยืน

"ช่วง 2548 – 2557 มีประชาชนที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (กปปส. )  ดังนั้นที่ต้องพิจารณาคือการรับฟังความเห็นของทุกกลุ่ม"นายไพบูลย์ กล่าว