เร่งพีอาร์ฟื้นเที่ยวไทย

วันที่ 13 มิ.ย. 2553 เวลา 11:42 น.
นายกฯฝากดร.ซุป-สุรินทร์ ช่วยประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไทยสงบแล้วไปทั่วโลก รัฐบาลเร่งฟื้นฟูท่องเที่ยวดึงต่างชาติกลับ
         
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมที่ประเทศเวียดนาม โดยได้มีโอกาสผู้นำอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และได้มีโอกาสหารือกันทั้งในการประชุม และหารือนอกรอบกับบุคคลหลายท่าน ที่ต้องการเห็นสถียรภาพของไทย เพราะมีความเป็นห่วงใยว่าบ้านเมืองยังวุ่นวายนอกจากจะกระทบไทยแล้ว จะกระทบต่อศักยภาพของอาเซียนด้วย  
         
นอกจากนี้ยังได้พบกับนายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการอังค์ถัด และนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน  ที่ช่วยทำความเข้าใจกับต่างชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทย แสดงความถึงเป็นอันหนึ่งเดียวกับไทยที่ต้องการนำความสงบคืนสู่บ้านเมือง พร้อมฝากให้นำคำชี้แจงของตนเองไปประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกทราบ การฟื้นฟูต่างๆ ภายหลังเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งเชื่อว่าถ้ามีการชี้แจงต่อต่างชาติมากขึ้นจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ 
         
ขณะที่เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ได้กระทบต่อการท่องเที่ยว ดังนั้น รัฐบาล จึงได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในไทย เพื่อแสดงว่าไทยกลับสู่ภาวะปกติแล้ว และให้เห็นศักยภาพการท่องเที่ยว และการชักจูงชาวต่างชาติกลับมา ทำได้ง่ายขึ้น
         
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ไทยได้มีการยืนยันถึงการเดินหน้าเชื่อมโยงอนุภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการในประเทศทั้งรถไฟ ถนน  เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาค ซึ่งนักลงทุนสนใจในการร่วมประชุมครั้งนี้ และอาเซียนได้ย้ำโดยคำนึงความยั่งยืนของทรัพยากรในภูมิภาค