วุฒิสภา เตรียมหาปธ.คนใหม่

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2553 เวลา 12:59 น.

วุฒิสภา เตรียมหาประธานวุฒิสภาคนใหม่ แทน นายประสพสุข บุญเดช "ดิเรก ถึงฝั่ง"ติดโผชิง

นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ส.ว.ราชบุรี กล่าวว่า ในการเปิดประชุมสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนี้ วุฒิสภา เตรียมหารือเรื่องตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่ แทน นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน โดยมีผู้ที่คาดว่า จะได้รับการคัดเลือก 2 คน คือ นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี และ นายนิคม ไวยรัชพานิช ส.ว.ฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานวุฒิสภา สลับตำแหน่ง ประธานวุฒิสภา ติดสัญญาใจระหว่าง สมาชิกวุฒิสภาว่า จะมีการดำรงตำแหน่งจากสมาชิกวุฒิสภาสรรหาและสมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกตั้ง ฝ่ายละ 3 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ ประธานวุฒิสภา ให้เหตุผลรอเหตุการณ์บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ แล้วตนจะลาอออกจากตำแหน่ง

ข่าวอื่นๆ