สนช.รับทราบปปช.ปล่อยผีถอดถอน"กิตติรัตน์-310 สส."

  • วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 13:14 น.

สนช.รับทราบปปช.ปล่อยผีถอดถอน"กิตติรัตน์-310 สส."

ที่ประชุม สนช.รับทราบป.ป.ช.ปล่อยผี "กิตติรัตน์" คดีกองทุนการออม และ 310 สส.​กรณีกม.นิรโทษกรรม

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ​ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.  ชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ว่า ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการุทจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำหนังสือถึงสนช. 2 ฉบับคือ 1. รายงานการไต่สวนกรณีการถอดถอนนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรมว.คลัง ออกจากตำแหน่ง กรณีมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญปี 50 จากกรณีใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 ซึ่งพบว่า การกระทำของนายกิตติรัตน์ฟังไม่ได้ว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ข้อกล่าวหาตกไป

อีกกรณีหนึ่งคือ ​กรณีขอให้ถอดถอนอดีตสส.จำนวน 310 คน ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการ์ณส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญปี 50 กรณีร่วมลงคะแนนเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ผู้กระทำผิดในการชุมนุมทางการเมือง ในวาระ 3 ซึ่งป.ป.ช.เห็นว่า เมื่อรัฐธรรมนูญปี50 สิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นมูลฐานการพิจารณานำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่งได้  จึงไม่มีเหตุที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอีกต่อไป มีมติให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

ข่าวอื่นๆ