กมธ.ปฏิรูปกม.สรุปริบอำนาจแจกใบเหลือง-แดงกกต.

วันที่ 10 ธ.ค. 2557 เวลา 13:01 น.
กมธ.ปฏิรูปกม.สรุปริบอำนาจแจกใบเหลือง-แดงกกต.
กมธ.ปฏิรูปกฎหมาย สรุป ริบอำนาจกกต.แจกใบเหลือง-แดง ควรให้ศาลยุติธรรมมาทำหน้าที่ พร้อมให้ข้าราชการทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สิน

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.มีการหารือการปฏิรูปกกต. ได้ข้อสรุปว่า จะให้กกต.มีจำนวน 5 คนเท่าเดิม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี เป็นได้วาระเดียว แต่จะให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะเรื่องการจัดการเลือกตั้ง และรวบรวมหลักฐานความผิดในกรณีการทุจริตเลือกตั้งเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจการแจกใบเหลือง และใบแดงเหมือนที่ผ่านมา โดยอำนาจการแจกใบเหลืองและใบแดงให้เป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมแทน เนื่องจากเห็นว่า หากให้กกต.มีอำนาจทั้งการจัดการเลือกตั้ง การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การตัดสินแจกใบเหลือง ใบแดง จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเกินไป ทำให้ถูกวิจารณ์เรื่องความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอำนาจการแจกใบเหลือง ใบแดง มีส่วนทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองช่วงที่ผ่านมา  เกิดความไม่สงบ วุ่นวาย  เพราะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกกต. จึงควรให้ศาลยุติธรรมมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทน

นายเสรีกล่าวว่า นอกจากนี้กรณีมีผู้มาร้องเรื่องการทุจริตเลือกตั้ง ให้มีกรอบเวลากระบวนการพิจารณาคดี ตั้งแต่กกต.รับเรื่องร้องเรียน หาพยานหลักฐาน จนถึงกระบวนการที่ศาลตัดสินให้ใบเหลือง ใบแดง ต้องใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน ไม่ควรยืดเยื้อ พิจารณาคดีเป็นปีๆเหมือนที่ผ่านมา ส่วนอำนาจของป.ป.ช.นั้น คณะกรรมาธิการฯเห็นว่า ควรมี 9 คนเช่นเดิม แต่ลดวาระการดำรงตำแหน่งจาก 9 ปี เหลือ 6 ปี และให้มีหน้าที่พิจารณาคดีเฉพาะโทษทางคดีอาญาที่เกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการ และนักการเมืองเพียงอย่างเดียว ส่วนการพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ.)ของแต่ละกระทรวงเป็นผู้พิจารณาลงโทษแทน นอกจากนี้จะเสนอให้ข้าราชการทุกระดับต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อป.ป.ช. ในตอนเข้ารับราชการครั้งแรก เพื่อแสดงความโปร่งใสว่า มีจำนวนทรัพย์สินเท่าใด ให้ป.ป.ช.เก็บเป็นข้อมูลไว้เปรียบเทียบหากมีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางบัญชีทรัพย์สินในอนาคต จะได้ติดตามตรวจสอบได้ง่ายขึ้น  

บทความแนะนำ