สปช.พร้อมผุดสมัชชาคุมจริยธรรมนักการเมือง

วันที่ 10 ธ.ค. 2557 เวลา 12:49 น.
สปช.พร้อมผุดสมัชชาคุมจริยธรรมนักการเมือง
“พลเดช” เผย สปช.พร้อมผุดสมัชชาคุมจริยธรรมนักการเมือง ตั้งองค์กรการค้าไม่แสวงหาผลกำไร

นพ.พลเดช ปิ่นประทีบ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)กล่าวถึงการทำงานของสปช.ที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนว่า  เรื่องของขวัญปีใหม่ที่สปช.จะมอบให้ประชาชน เท่าที่ทราบจะมีเรื่องการตั้งสมัชชาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคม โดยเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะมีการออกพ.ร.บ.คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแห่งชาติ มาใช้ควบคุมความประพฤติของนักการเมือง และจะมีบทลงโทษนักการเมือง ถ้ากระทำผิดทางจริยธรรม ซึ่งจะต้องมีการหารือว่า จะดำเนินการอย่างไร

นพ.พลเดชกล่าวว่า  ส่วนของขวัญปีใหม่อีกชิ้นจะเป็นการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยให้ภาคเอกชนดำเนินการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆอาทิ ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ โดยประกาศว่า เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร รายได้ทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปทำประโยชน์คืนให้สังคมทั้งหมด เหมือนรูปแบบที่ประเทศอังกฤษทำกันอย่างมาก  ซึ่งไม่ใช่การทำในนามมูลนิธิที่มีข้อจำกัดห้ามทำการค้า  อย่างไรก็ตามการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมต้องมีการออกกฎหมายมารองรับ เพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล และทำการค้าได้ โดยผลประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับคือ ความภาคภูมิใจ ความสุขใจที่ได้ตอบแทนคืนสู่สังคม เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย ขณะนี้มีภาคธุรกิจจำนวนมากที่มีความตื่นตัว พร้อมเข้าร่วมเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนประโยชน์คืนสังคม โดยไม่หวังผลกำไร