ครม.โยก "สีหศักดิ์" เป็นเอกอัครราชทูตที่ญี่ปุ่น

วันที่ 09 ธ.ค. 2557 เวลา 17:17 น.
ครม.โยก "สีหศักดิ์" เป็นเอกอัครราชทูตที่ญี่ปุ่น
ครม.อนุมัติโยก "สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว" ไปเป็น เอกอัครราชทูตที่ญี่ปุ่น ตั้ง "นรชิต สิงหเสนี" นั่งปลัดกระทรวง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. เวลา 14.15น.ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต  นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ปรับ “วีรชัย”นั่งผู้แทนถาวรฯประจำสหรัฐฯ

ร.อ.นพ.ยงยุทธกล่าวว่า นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา   นายอิทธิพร บุญประคอง  เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีสาธารณรัฐเคนยา เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ   นายไกรรวี ศิริกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย   นายณรงค์ ศศิธร รองปลัดกระทรวง เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก  

ให้“วิทวัส”กลับมาเป็นรองปลัดฯ

นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เป็นรองปลัดกระทรวง นายศุภร พลมณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก   นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา เป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา

โยกรองอธิบดีวธ.นั่งผู้ตรวจ

ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ครม.ยังอนุมัติแต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ เป็นที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม นายจรูญ  นราคร รองอธิบดีกรมศิลปากร นายดำรงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง เป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม)ประกอบด้วย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ กรรมการอื่น นายขวัญชัย วงศ์นิติกร กรรมการอื่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กรรมการอื่น รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการอื่น และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นกรรมการ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทความแนะนำ