หนุนตั้งคณิตสอบเหตุชุมนุม

วันที่ 10 มิ.ย. 2553 เวลา 18:40 น.
องค์การนิรโทษกรรมแห่งประเทศไทยหนุนรัฐตั้ง คณิต ณ นคร เป็นประธานสอบข้อเท็จจริงเหตุวุ่นวายทางการเมือง ชี้เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ  

นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การนิรโทษกรรมแห่งประเทศไทย หรือ Amnesty International Thailand กล่าวว่าการแต่งตั้งนายคณิต  ณ นคร ในฐานะประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองนั้นถือเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับพอสมควร แต่ในสถานการณ์แบบนี้การสรรหาบุคคลที่มีความเป็นกลางเป็นเรื่องยากมาก 

ทั้งนี้นายคณิต ต้องพิสูจน์ให้สังคมได้รับรู้ 2เรื่องคือ การตั้งคณะทำงานอันเป็นบุคคลที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และแนวทางการทำานที่จะสามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงให้สังคมได้ประจักษ์ได้มากที่สุด เพราะหากความจริงปรากฎชัดการยอมรับในกฎเกณฑ์ต่างๆย่อมบรรลุผล

ส่วนกรณีที่ทางรัฐบาลได้ตั้งนายคัมภีร์ แก้วเจริญ เป็นประธานฟื้นคณะกรรมการอิสระตรวจสอบศึกษาและวิเคราะห์นโยบายปราบปรามยาเสพติด และการนำนโยบายไปปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียงและทรัพย์สินของประชาชน (คตน.)ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จและมีข้อกังขาหลายประการ 

นอกจากนี้หากนายอภิสิทธิ์ จะนำผลสอบกรณีการฆ่าตัดตอน 2,500 ศพ และไม่หวั่นเกรง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ทางรัฐบาลต้องพร้อมลงสัตยาบันในกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก่อนกระบวนการฟ้องร้องจึงจะสามารถดำเนินการได้ เพราะหากย้อนกลับไปในอดีตสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ยังไม่กล้าลงนามสัตยาบันดังกล่าว เพราะหวั่นเกรงว่าองค์กรสิทธิจะนำกรณีฆ่าตัดตอนฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ